All Stories

Sử dụng phần mềm XSplit Broadcaster để giả lập webcam máy tính bằng ảnh/video khi gọi video call, học trực tuyến

Hiện giờ đang là mùa dịch, người người ở nhà không dám ra ngoài. Nhưng học tập và làm việc không thể bị đình trệ chỉ vì dịch! Vì thế...