All Stories

Fanblog mới của mình - NTVP Moments

Mình mới mở ra một fanblog (vào ngày 19/7/2020) tại địa chỉ https://ntvp.github.io/ về kênh YouTube Người Trong Văn Phòng (NTVP). Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ!

Sử dụng phần mềm XSplit Broadcaster để giả lập webcam máy tính bằng ảnh/video khi gọi video call, học trực tuyến

Hiện giờ đang là mùa dịch, người người ở nhà không dám ra ngoài. Nhưng học tập và làm việc không thể bị đình trệ chỉ vì dịch! Vì thế...